Fredriksdal

Senast ändrad: 22 november 2021
Färgfoto taget i klonarkivet för frukt vid Fredriksdals museer och trädgårdar. I förgrunden syns ett fruktträd med gröna äpplen. I bakgrunden syns köksväxtodlingarna, inramade av flätade pilstaket.

Nuvarande musei- och trädgårdsanläggningen Fredriksdal har anor från slutet av 1700-talet och byggdes ursprungligen som ett landeri, en sommarbostad, men utvecklades snart till en större jordbruksegendom. Den stora köksträdgården var under första hälften av 1900-talet utarrenderad som handelsträdgård.

Idag kantas köksträdgårdskvarteren i den renässansinspirerade köksträdgården av fruktträd med tonvikt på skånska lokalsorter och sorter med sydsvensk odlingstradition.

I Fredriksdals mandatsortansvar ingår 21 äpple-, 8 päron-, 13 plommon-, 3 körsbärssorter och 1 mispelsort.

 

Några av fruktsorterna som bevaras vid Fredriksdals klonarkiv:

  Färgfoto föreställande äpplesorter 'Fredriksdalsäpple'. På fotot syns två äpplen som ligger på ett bord. Framför äpplena ligger en handskriven skylt med sortnamnet.  
 

’Fredriksdalsäpple’

 
  Färgfoto föreställande två äpplen av sorten 'Kullens Favorit'. Äpplena är röda och gröna. Framför dem ligger en handtextad papperslapp med sortnamnet.  
 

’Kullens favorit

 
  Färgfoto av äpplesorten 'Landskronaäpple'. Fotot föreställer ett grönt äpple som ligger på ett bord. Framför äpplet syns en handskriven skylt med sortnamnet.  
 

’Landskronaäpple’

 
  Färgfoto föreställande äpplesorten 'Lomma'. På fotot syns två frukter. Framför dem ligger en handskriven lapp med sortnamnet på.  
 

’Lomma’

 
  Färgfoto föreställande frukter av äpplet 'Oretorp'. Gröna äpplen ligger i en brun keramikskål.  
 

’Oretorp’

 
  Färgfoto som visar äpplen av sorten 'Svanetorp'. Tre äpplen ligger i en träskål. I skålen finns en handskriven papperslapp med sortnamnet.  

 

'Svanetorp'  
  Färgfoto som visar tre äpplen av sorten 'Tornpipping'. Äpplena är röda och gröna och ligger upplagda på rad på ett bord. Framför dem ligger en handskriven papperslapp med sortnamnet.  
 

'Tornpipping'

 
  Färgfoto föreställande äpplesorten 'Villands Glasäpple'. På fotot syns två gulgröna äpplen och framför dem en handskriven lapp med sortnamnet på.  
 

'Villands glasäpple'

 
  Färgfoto av äppelsorten 'Vittsjö'. Fotot föreställer tre frukter. Framför dem ligger en handskriven lapp med sortnamnet.  
  'Vittsjö'  
     

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92