Krusenstiernska gården

Senast ändrad: 28 maj 2024
Ett färgfoto föreställande stora, gröna päron som hänger i ett träd.

Rikedomen av fruktsorter i östra Småland ansågs av 1800-talets store pomolog Olof Eneroth värdig ett eget pomologiskt verk, ett "Calmar-Pomona".

Klonarkivet Krusenstiernska gården har i uppgift att bevara ett 10-tal mandatsorter av äpple och fyra av päron, alla med lång östsmåländsk odlingstradition. Bland dessa återfinns bland annat Kalmar glasäpple.

Krusenstiernska gården ersätter det tidigare klonarkivet vid Skälby kungsgård.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92