Om frukten i Nationella genbanken

Senast ändrad: 19 oktober 2023
Närbild av päronet 'Göteborgs Diamant'.

I Nationella genbanken i Alnarp har hittills planterats drygt 350 sorter av traditionellt odlade frukter. Bland fruktslagen dominerar äpple. I den fullt utbyggda genbanken kommer även att ingå hassel och rariteter som bärmispel, fikon, kvitten och persikomandel.

Svenska lokalsorter utgör en betydande del av genbankens fruktsorter. Bland dessa märks sorter som 'Kalmar glasäpple', 'Leabo långpäron', 'Mälarplommon' och 'Brunbär från Närke'. Så långt möjligt har ympris till genbanksträden hämtats från sorternas ursprungsträd. Detta gäller exempelvis 'Snilsäpplet', vars uppskattningsvis 400-åriga moderträd alltjämt dröjer kvar i Nibble utanför Hedemora. I genbanken bevaras även sorter framtagna av 1900-talets svenska växtförädling, däribland plommonen 'Ariel', 'Emil' och 'Opal' från Alnarp. Härutöver rymmer genbanken utländska sorter med svensk odlingstradition som 'Cox's Pomona' från England och 'Skuggmorell' från Frankrike.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92