Kulturreservatet Norrbys

Senast ändrad: 06 november 2023
Fruktträden i det lokala klonarkivet vid kulturreservatet Norrbys på Gotland. Unga fruktträd står planterade bakom en gärdesgård i förgrunden av fotot.

Gotlands Museum har ansvar för det gotländska klonarkivet för äpplen och det anlades 2014 vid Kulturreservatet Norrbys.

Här finns äppelmandatsorterna 'Stenkyrke', 'Pilungsäpple', 'Bläsningsäpple', 'Thuleäpple', och under 2016-2017 planteras 'Melonkalvill' och 'Fårnos'. I klonarkivet finns även lokalsorterna 'Kambsäpple' och 'Prästbåtelsäpple'.

Kulturreservatet Norrbys klonarkiv ersätter det tidigare arkivet vid Lövsta.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92