von Echstedtska apelgården

Senast ändrad: 19 april 2021
Färgfoto föreställande det lokala klonarkivet vid von Echstedtska apelgården i Värmland. I mitten av fotot syns en hög med äpplen, upplagda på ett trädgårdsbord. I bakgrunden syns den rödmålade huvudbyggnaden på von Echstedska gården.

Vid den drygt 240-åriga bergsmansgården von Echstedtska ett par mil nordväst om Säffle bevaras de värmländska fruktsorterna.

Här finns totalt 25 olika äpplesorter med ursprung från eller anknytning till Värmland, det landskap där vårt lands kanske främste pomolog Carl G. Dahl tillbringade sin uppväxt.

Av apelgårdens äpplesorter är tjugo mandatsorter. I tillägg odlas och bevaras mandatkörsbärssorten 'Fryksås'. Hushållningssällskapet ansvarar för klonarkivets skötsel.

Von Echstedska gården är öppen för allmänheten från mitten av maj till mitten av augusti.

Fakta:

För information om öppettider och försäljning av fruktträd kontakta:

von Echstedtska apelgården telefon 0533-630 74 www.varmlandsmuseum.se


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se