Rosorna i Nationella genbanken

Senast ändrad: 02 april 2024
Närbild av den rosa bourbon-rosen 'Blomsterhult'.

Genbanken innehåller knappt 300 rosor av både engångsblommande och återblommande sorter med buskrosornas, klätterrosornas och rabattrosornas egenskaper.

Flertalet rosor har förädlats i utlandet men har lång odlingstradition i svenska trädgårdar. Några odlades av Olof Rudbeck d.ä. redan på 1600-talet, men flertalet sorter förädlades under 1800-talet. Andra rosor i genbanken har uppstått de senaste årtiondena i Sverige som spontana hybrider. Även de få svenska förädlingarna ingår i genbanken. Till dessa hör några få sorter som förädlats av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU genom Ulrika Carlsson-Nilsson.

En majoritet av sorterna i genbanken utgörs av engångsblommande gammaldags buskrosor. Få återblommande buskrosor och ännu färre klätterrosor och rabattrosor ingår.

Buskrosor

Sorter i Spinosissima-Gruppen och Gallica-Gruppen är de mest spridda och odlade rosorna. De är engångsblommande och har ofta en enastående förmåga att leva och trivas väl under svåra odlingsförhållanden, några även i de kallaste svenska trädgårdarna och även utan skötsel. Genbanken innehåller många exempel på mer än 100-åriga rosor i dessa grupper. 'Valdemarsvik', som introducerades i handeln av Pom 2016, är ett utmärkt exempel.

Överraskande många rosor i Remontant-Gruppen ingår i genbanken. De är krävande återblommande buskrosor vad avser klimat, jordmån och skötsel och påträffades under inventeringen i Götalands kustnära trakter.

Rugosa-Gruppen har fått stor spridning i svenska trädgårdar. Det beror dels på att flera utländska sorter introducerats i landet, dels på att flera spontana hybrider uppstått i Sverige. Ett 20-tal remonterande sorter i Rugosa-Gruppen, som har svenskt ursprung, bevaras i genbanken.

Klätterrosor

Endast ett fåtal klätterrosor bevaras i genbanken, ingen av dem har en historia som går tillbaka till 1800-talet. Två är spontana hybrider från sent 1900-tal.

Rabattrosor

Vår tids trädgårdar domineras av de lågväxande och ständigt blommande rabattrosorna. Deras storhetstid i vårt land inleddes under 1900-talets första årtionden. Nästan alla rabattrosor som påträffades under inventeringen kunde identifieras som kända sorter. Evalueringen av dem är i skrivande stund inte avslutad. Idag är bedömningen att ett 15-tal sorter av tehybridrosor, polyantarosor och floribundarosor kommer bevaras i genbanken.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79