Munkagårdsgymnasiet

Senast ändrad: 04 april 2024
Färgfoto taget i det lokala klonarkivet vid Munkagårdsgymnasiet. På fotot syns äppleträn planterade i rader.

Munkagårdsgymnasiet i Tvååker i Halland ansvarar för de västsvenska fruktsorterna jämte några äldre sorter av äpplen och plommon framställda vid Alnarp.

Flera av lokalsorterna från Sydvästsverige är mycket gamla såsom Hallands Brunnsäpple, Kavlås och Göteborgs Flickäpple. Klonarkivet nyplanterades 2007 och är beläget inom skolans inhägnade odlingsfält och används aktivt i undervisningen.

I klonarkivet finns idag 22 stycken mandatsorter. Målet är 26 sorter. Sammanlagt har vi ungefär 100 stycken olika äpplesorter på Munkagårdsgymnasiet.

Skolans artrika park är fritt tillgänglig för besökare året om. Publika arrangemang utannonseras på hemsidan.

Fakta:

För besök i klonarkivet kontakta:

Verksamhetsledare Bo Andersson, telefon 0340-48 09 71 eller mobil 072-211 96 70. E-post bo.a.andersson@regionhalland.se.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92