Rapporter, verksamhetsberättelser och strategidokument

Senast ändrad: 30 april 2021

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se