Capellagården

Senast ändrad: 28 maj 2024
Foto från det lokala klonarkivet för frukt vid Capellagården på Öland. Fotot föreställer äppleträn planterade i rader. Mellan raderna finns gräs.

Capellagården är en fristående skola på södra Öland grundad av professor Carl Malmsten år 1960. På schemat står förutom olika hantverksutbildningar också ekologisk trädgårdsodling.

Skolans fruktodling omfattar 140 träd varav merparten är planterade 1983-1985. I odlingen promenerar myskankor, vilka bidrar till att minska trycket av skadeinsekter. Nio äpplesorter, tre päronsorter och vardera sex sorter av plommon och körsbär är mandatsorter.

Capellagårdens trädgård är öppen för allmänheten året runt. Trädgårdsbutiken har öppet alla dagar under växtsäsongen.

Fakta:

För visning av fruktträdgården kontakta:

Capellagårdens trädgårdsavdelning
telefon 0485-364 43
tradgard@capellagarden.se

Kansliet
telefon 0485-361 32


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92