Julita gård

Senast ändrad: 02 april 2024
Färgfoto föreställande en del av parken vid Julita. En grusgång slingrar mellan två gräsmattor och i bakgrunden syns ett gult hus.

Under stormaktstiden försökte godsägarna runt Mälaren bygga upp fruktodlingar efter sydeuropeisk modell, vilket medförde att många sorter importerades med mer eller mindre lyckat resultat samtidigt som lokalsorter, t ex välkända Åkerö och Sävstaholm, uppstod och spreds.

Idag bevaras en rikedom av dessa sorter, däribland ett 50-tal mandatsorter, vid Julita som under tidernas gång varit såväl kloster som kungsgård och adelsgods.

Julitas klonarkiv är beläget inom museiområdet och fritt tillgängligt för museets besökare.

Varje år i september anordnas äppledagar med sortbestämning, stor äppleutställning och försäljning. Det går även bra att beställa fruktträd av de unika sorter som bevaras vid Julita.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92