Nordisk genbank för fröförökade växtslag och potatis

Senast ändrad: 08 april 2024
Färgfoto föreställande olika sorters ärtor som ligger i pappkartonger.

Bland köks- och prydnadsväxter finns många växtslag som kan förökas med frön. Det gäller exempelvis morötter och penséer. En annan viktig grupp av fröförökade växter utgörs av våra sädesslag.

De fröförökade sorterna kan befrukta sig själva. Sålunda bevarar fröet sin modersorts unika egenskaper, och kan – så länge det är grobart – ge upphov till nya plantor av sorten.
 
Sorter av fröförökade trädgårds- och jordbruksväxter bevaras som frön. Bevarandet sker i så kallade frögenbanker. De nordiska länderna har en gemensam frögenbank/frösamling, NordGen. NordGen ansvarar även för den nordiska potatissamlingen.

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92