Pomerium Vadstenense

Senast ändrad: 22 februari 2024
Färgfoto föreställande det lokala klonarkivet för frukt vid Pomerium Vadstenense. På fotot syns en hästdragen slåtterbalk som slår gräset mellan fruktträden i klonarkivet.

Vadstena kloster vid Vätterns strand har en rik hortikulturell tradition. Redan på den Heliga Birgittas tid var man förtrogen med ympningskonsten och lät anlägga en apelgård – ett Pomerium – till brödernas glädje.

Idag rymmer Pomeriet, som ingår i det medeltida klosterområdet, hundratalet fruktträd av varierande ålder och fungerar som klonarkiv för 18 mandatsorter.

Besökare är välkomna att vandra fritt bland träden, undantaget tidiga våren då klosterliljorna blommar och Pomeriet bäst njuts på avstånd. Pilgrimscafé och örtagård finns i närheten.

Under 2012 har Statens fastighetsverk tagit fram ett vårdprogram för Vadstena klosterträdgårdar. I ett led i att gynna örtfloran kommer förhoppningsvis marken under fruktträden att slås med skärande redskap. På bilden syns nioåriga ardennerstoet Isolde och Matthias Hultman i färd med slåtterarbetet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92