Om bären i Nationella genbanken

Senast ändrad: 27 maj 2024
Närbild av röda krusbär på en silverbricka.

Bland bärslagen dominerar jordgubbar och vinbär.

Även bland bären bevaras lokalsorter, exempelvis vinbär med namn som 'Finnskogens druva', 'Janslunda' och 'Öjebyn'. Här finns också ett litet oansenligt ångermanländskt krusbär, en gång uppskattat trots bärens ringa storlek och buskens taggighet. Under senare hälften av 1800-talet gjorde storfuktiga engelska krusbärssorter sitt intåg i Sverige. Från den tiden stammar 'Achilles' och 'Bloodhound' med sina imponerande, mörkt röda bär. Bland intressanta grönfruktiga krusbärsorter märks 'Statsrådet von Ehrenheim', en frösådd från 1800-talets Experimentalfält i Stockholm.

I genbankens bärsortiment ingår också ett brett spektra av jordgubbar, smultron och hallon, och inte minst sorter av Sveriges unika hybridbär – allåkerbär, krusvinbär och smulgubbar. Genom inventeringstips har genbanken tillförts bär i udda färger såsom vita smultron, bruna och gröna vinbär.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92