Ekebyhov på Ekerö

Senast ändrad: 03 juni 2024
Foto från det lokala klonarkivet för frukt vid Ekebyhov. Fotot föreställer fyra personer som går på en gång. Vid sidan av gången syns äppleträd.

Ekebyhov fick säterirättigheter på 1600-talet och samtidigt startade den första fruktodlingen. Verksamheten utökades så småningom med plantskola, vilken under en period på 1900-talet var landets största fruktträdsproducent.

I klonarkivet växer träd från den tidigare verksamheten sida vid sida med nyplanterade huvudsakligen uppländska lokalsorter. Totalt finns ett hundratal äppleträd av varierande ålder fördelade på cirka 50 sorter, varav 14 mandatsorter.

Ekebyhovsparken är tillgänglig för allmänheten året om och klonarkivet är väl skyltat. Ekebyhov ligger på Ekerö i Mälaren. Buss- och vägförbindelser från Brommaplan är goda. Det tar cirka 15 minuter att promenera från hållplats Ekerö Centrum eller Ekebyhov.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92