Guidade visningar av genbanken

Senast ändrad: 08 februari 2024
Blåblommande riddarsporrar i genbanken.

Nationella genbanken går inte att besöka på egen hand, men genbankens personal tar emot grupper för guidade visningar. Hör av dig till oss för en förfrågan om besök.

Nationella genbankens samlingar består av 2300 unika växtaccessioner där de flesta samlats in genom Programmet för odlad mångfalds (Poms) landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter. Accessionerna går att spåra till före 1940, 1950 eller 1960 och många gånger mycket längre än så. Tillsammans berättar växterna om vår svenska trädgårdshistoria och de plantskolor och privatpersoner som odlat sorterna. 

Är du intresserad av att boka en visning av samlingarna, kontakta oss på nationellagenbanken@slu.se, alternativt 040-41 51 47. Nationella genbankens personal tar emot grupper för guidade visningar av genbanken i mån av tid. 

Pris guidningar:
vardagar 2000 kr inkl moms

(Klonarkivsvärdar guidas utan kostnad i Nationella genbanken.)


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se