Mandatsortlista jordgubbar, smulgubbar, smultron och övriga Fragaria-arter

Senast ändrad: 27 maj 2024
Fyra röda jordgubbar av sorten 'Indra' ligger på en grånad träyta. I bakgrunden syns bladen på jordgubbsplantorna.

Förteckningen här på sidan visar de sorter av jordgubbar, smulgubbar, smultron och övriga Fragaria-arter som bevaras i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Varje mandatsort bevaras med sex plantor, varav fyra finns på Nationella genbankens fält i Alnarp och två i skyddad växthusodling hos Elitplantstationen.

GK = Sorten finns i handeln under varumärket Grönt kulturarv.

 

Mandatsortlista jordgubbar

Fragaria x ananassa 'Abundance', äldre sort med oklart ursprung, eventuellt från Skottland, odlad i Sverige sedan 1800-talets andra hälft

Fragaria x ananassa 'Bassi', inventeringsfynd från Västergötland, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, odlad på fynplatsen sedan före 1970

Fragaria x ananassa 'Benita', inventeringsfynd, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, går att spåra tillbaka till 1920-talet då sorten odlades i Jämtland

Fragaria x ananassa 'Carolina Superba', äldre sort från England, odlad i Sverige sedan 1800-talets andra hälft

Fragaria x ananassa 'Deutsch Evern', Tyskland 1903, tidigmognande, viktig handelssort i Sverige under 1900-talet

Fragaria x ananassa 'Elin', Balsgård 1991, remonterande

Fragaria x ananassa 'Indra', Alnarp 1951, trevlig hemträdgårdssort

Fragaria x ananassa 'Inga', Alnarp 1933

Fragaria x ananassa 'J. A. Dybdahl', Danmark 1909

Fragaria x ananassa 'Julia', Alnarp 1954, har odlats kommersiellt i norra Sverige

Fragaria x ananassa 'Kristina', Balsgård 1968, tidigmognande

Fragaria x ananassa 'Königin Luise', Preussen 1905, viktig handelssort i Sverige under 1900-talet

Fragaria x ananassa 'Lina', Balsgård 1986

Fragaria x ananassa 'Mannevik', sort med omtvistad bakgrund, introducerad runt 1950 av Våneviks fruktodlingar, Kalmar län

Fragaria x ananassa 'Sally', Balsgård 1979, lanserad enligt önskemål från norrländska odlare, ger sämre bärkvalité i södra Sverige

Fragaria x ananassa 'Senga Precosa', Tyskland 1960, tidigmognande

Fragaria x ananassa 'Senga Sengana', Tyskland 1954, huvudsort i Sverige under flera årtionden

Fragaria x ananassa 'Skärgårdsgubbe', inventeringsfynd, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, odlad i Stockholms skärgård sedan före 1975 

Fragaria x ananassa 'Stella', Alnarp 1933

Fragaria x ananassa 'Tärnudden', inventeringsfynd, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, odlad vid Tärnuddens fyrplats på Gotska Sandön sedan sekelskiftet 1800/1900 

Fragaria x ananassa 'Vita Jordgubbar från Västomån', inventeringsfynd, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, går att spåra tillbaka till före 1923, odlad i Dalarna och Västerbotten, vitfruktig

Fragaria x ananassa 'Ydun', Danmark 1948

Fragaria x ananassa 'Zefyr', Danmark 1965, tidigmognande

 

Mandatsortlista smulgubbar

Fragaria x vescana 'Annelie', Balsgård 1976

Fragaria x vescana 'Rebecka', Balsgård 1998, remonterande

Fragaria x vescana 'Sara', Balsgård 1988, mer odlingsvärd än den första smulgubben ’Annelie’

 

Mandatsortlista smultron

Fragaria vesca 'Amanda', inventeringsfynd från Skåne, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, går att spåra tillbaka till 1940, vitfruktig

Fragaria vesca 'Morlanda', inventeringsfynd från Bohuslän, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, går troligen att spåra tillbaka till 1920-talet, vitfruktig

Fragaria vesca 'Norrlandssmultron', Ångermanland 1940-talet, en spontant uppkommen korsning mellan månadssmultronet ’Rügen’ och ett vildväxande smultron, kommersiellt odlad under 1950- och 1960-talen. GK

Fragaria vesca 'Rödluvan', sorten utvecklad av Åke Truedsson (privat växtförädling), i handeln sedan början av 2000-talet

Fragaria vesca 'Snövit', sorten utvecklad av Åke Truedsson (privat växtförädling), i handeln sedan början av 2000-talet, vitfruktig

Fragaria vesca 'Vita Smultron från Alnarp', inventeringsfynd, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, enligt givaren fanns sorten i Alnarp under 1960-talet men kan vara äldre än så, vitfruktig

 

Mandatsortlista övriga Fragaria-arter

Fragaria chiloensis 'Vånevik', inventeringsfynd från Kalmar län, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, odlad på fyndplatsen sedan 1950 eller tidigare

Fragaria moschata 'Parksmultron från Blekinge', inventeringsfynd från västra Blekinge, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, odlad på fyndplatsen sedan 1900-talets början

Fragaria virginiana 'Gustaf', inventeringsfynd från Kronobergs län, ursprungligt namn saknas, namngiven i Nationella genbanken, går att spåra tillbaka till före 1920

Fakta:


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92