Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Senast ändrad: 04 april 2024
Färgfoto taget i det lokala klonarkivet Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. På fotot ses de olika kvarteren i trädgården.

Dalarna är unikt i pomologiskt hänseende. I landskapet växer flera ålderstigna träd av äpple och päron, däribland det 400-åriga kärnsådda Snilsäppleträdet. För att bevara dalasorterna framtidsmässigt har en ny generation träd förökats upp och planterats i klonarkivet vid bergsmansgården Gamla Staberg, vars anor går tillbaka till 1500-talet.

Klonarkivsträden, varav sju mandatsorter, odlas terrassvis i den återskapade barockträdgården.

Barockträdgården är fritt tillgänglig för besökare. På Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård finns också café och souvenirbutik. Stabergs bergsmansgård är beläget ca 10 km öster om Falun, nära sjön Runn.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92