Vetenskapliga publikationer

Senast ändrad: 30 oktober 2022

Vetenskapliga publikationer som behandlar växter i Nationella genbanken eller där genbankens anställda varit författare eller medförfattare. Titlar markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2022

2021

2020:

2019:

  • Hjalmarsson, I. (2019). Plum Cultivars in Sweden; History and Conservation for Future Use. Proc. Latvian. Acad. Sci. Section B. Vol. 73, No. 3., pp. 207-213.

2018:

  • Leino, M.W., Solberg, S.Ø., Tunset, H.M. Strese, E-M,K., Hagenblad, J. (2018). Patterns of Exchange of Multiplying Onion (Allium cepa L. Aggregatum-Group) in Fennoscandian Home Gardens. Economic Botany, volume 72, issue 3, p 346–356.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se