Vetenskapliga publikationer

Senast ändrad: 29 juli 2023

Vetenskapliga publikationer som behandlar växter i Nationella genbanken eller där genbankens anställda varit författare eller medförfattare. Titlar markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2023

2022

2021

2020:

2019:

  • Hjalmarsson, I. (2019). Plum Cultivars in Sweden; History and Conservation for Future Use. Proc. Latvian. Acad. Sci. Section B. Vol. 73, No. 3., pp. 207-213.

2018:

  • Leino, M.W., Solberg, S.Ø., Tunset, H.M. Strese, E-M,K., Hagenblad, J. (2018). Patterns of Exchange of Multiplying Onion (Allium cepa L. Aggregatum-Group) in Fennoscandian Home Gardens. Economic Botany, volume 72, issue 3, p 346–356.

Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19