Träd och buskar i Nationella genbanken

Senast ändrad: 03 januari 2024
Närbild av den ljust lila syrenen  'Emilie Piper'.

På träd- och buskfältet hittar vi exempel på det stora sortiment av prydnadsträd och buskar som planterades i svenska parker och på kyrkogårdar under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Under den här tiden var träd och buskar med ett avvikande växtsätt populära. Särskilt uppskattades häng- och pelarformer, växter med krusiga och flikiga blad och ovanliga bladfärger.

I samlingen finns flera exempel på mindre och lättplacerade trädslag som prydnadsaplar, prydnadskörsbär och hagtorn. Det finns också mer storvuxna träd som ovanliga sorter av alm, ask och kastanj. Den största trädgruppen utgörs av ett 70-tal olika popplar. Insamlingen av träd är till stora delar gjord i stadsparker, herrgårdsparker, gamla sanatorieparker, på regementesområden och i kyrkogårdsmiljöer.

Busksamlingen domineras av olika sorter av syrener och schersminer. Dessa växter är ofta långlivade och härdiga med förmåga att överleva utan skötsel under många år. I samlingen finns också deutzior, spireor och en del udda exotiska växter. Största gruppen är syrener där det äldsta dokumenterade fyndet är från före mitten av 1800-talet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92