Alntorps ö

Senast ändrad: 19 april 2021
Färgfoto som föreställer klonarkivet för frukt på Alntorps ö. Fotot visar fruktträn i rader. Träden växer i gräs.

Genbanken Alntorps ö har fokus på Bergslagens pomologiska arv.

Här bevaras ett 20-tal mandatsorter jämte ett 50-tal lokalt insamlade sorter. Klonarkivet är beläget på en ö i Norasjön och nås med båt.

Merparten av träden är planterade i slutet av 1990-talet och har beskurits varsamt med målsättning att dokumentera respektive sorts unika växtsätt.

Arbetsmarknadsenheten, Nora kommun ansvarar för skötseln av Genbanken Alntorps ö.

Fakta:

För mer information, kontakta:

Maria Eriksson, Göthlinska Gården i Nora. Mejladress gothlinska.garden@nora.se. Telefon 070-254 03 00.


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se