Bevarandesorter

Senast ändrad: 08 april 2024

En bevarandesort är en lantsort eller en annan sort som har odlats länge i Sverige och som är naturligt anpassad till den plats och den region som den funnits i. Sorten ska också bedömas vara värd att bevara. Sorten ska ha odlats länge i Sverige och detta ska finnas dokumenterat på något sätt.

Nu är det möjligt att ta med bevarandesorter av lantbruksväxter på den svenska sortlistan. Det betyder också att det är tillåtet att marknadsföra och sälja utsäde av dessa sorter. Bestämmelserna gäller än så länge endast bevarandesorter av lantbruksväxter, alltså våra sädesslag och till exempel potatis. 

Jordbruksverkets webbsida finns mer information om bevarandesorter, sortlistor och bestämmelser.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92