Nationella genbanken i Alnarp

Senast ändrad: 10 december 2023

Planteringsarbetena i Nationella genbanken i Alnarp startade våren 2012. Först i marken var humlet. Senare under 2012 påbörjades planteringar av jordgubbar och fruktträd. Etableringen av Nationella genbanken i Alnarp har pågått under en följd av år. För uppbyggnadsarbetet ansvarar Pom. Odlingsenheten i Alnarp anlitas för jordbearbetning och skötsel. Genbanken invigdes den 15 juni 2016.

Glimtar från planteringen i genbanken:

2015-11-04

Färgfoto som föreställer fruktträdsplantering i Nationella genbanken. Små träd planteras i gropar grävda i marken.

I november planterades äpple, päron, plommon och körsbär i Nationella genbanken. Ett nittiotal mandatsorter kom på plats - två träd av varje sort.

  

2015-10-28

Nationella genbanken. Roshäck. Foto Linnea Oskarsson, SLU

I augusti blev alla bäddar för perenner, lökar och knölar klara i den nationella genbanken. I september var vi i stort sett färdiga med urvalet av växter till genbanken och satte igång att mäta upp bäddar, göra planteringsplaner och plantera. Häckar för lä och skugga planterades också. Nu, i slutet av oktober, har vi planterat 250 accessioner av perenner, bland annat alla pioner, irisar och flox som valts ut, och 200 lökväxter. De återstående växterna planterar vi i vår.

 

Uppmätning av bäddar i genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

 

2015-04-22

Snödroppsplantering i Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

Snödroppar och snöklockor ska planteras "in the green", det vill säga när blommorna har vissnat men bladen fortfarande är gröna. I dag kom snödroppar insamlade i Skåne, Småland, Öland, Gotland, Närke, Bohuslän och Västergötland i jorden i den nationella genbanken. Snödropparna har provodlats och utvärderats under flera år på Lök- och knöluppropets provodlingsfält och sedan valts ut för bevarande.

 

2014-10-07

Färgfoto från anläggandet av perennbäddar i Nationella genbanken. En man i en röd traktor plöjer spikraka fåror på ett fält.

Meriterade tävlingsplöjaren Nils Göransson hjälper till att lägga upp perfekt raka bäddar för perenner och lök- och knölväxter vilka ska planteras under 2015.

 

2014-09-24

Plantering av lökar i genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

Nu har vi börjat plantera perenner och prydnadslökar i den Nationella genbanken i Alnarp. Först i jorden blev en violrotsiris från Gotland respektive en terrakottafärgad tulpan insamlad i Skåne. Irisar och lökväxter planterar vi i sandblandade, upphöjda bäddar.

Lökkorgar i genbanken. Foto Karin Persson, SLU

Plantering av iris i Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

 

2014-09-04

Färgfoto föreställande nyanlagda odlingsbäddar i Nationella genbanken i Alnarp. Bäddarna består av jord och kompost. Inga växter finns planterade i dem ännu.

Nu har bäddarna till lökar, köksväxter och perenner börjat anläggas i den nationella genbanken i Alnarp. När genbanken öppnas våren 2016 ska 270 prydnadslökar, 400 perenner och ett hundratal perenna köksväxter stå planterade här. Om bara några veckor startar vi planteringen av tulpaner, krokus, pärlhyacinter, irisar, pepparrot och sparris.

Färgfoto som illustrerar arbetet med urval av växter till genbanken. På ett bord ligger papper med foton och beskrivningar av olika irisar. Bredvid dem står en bärbar dator.

Parallellt med anläggningsarbetet pågår arbetet med att välja ut vilka av de insamlade och provodlade växterna som ska bevaras i genbanken. När vi väljer ut vilka plantor som ska bevaras tittar vi bland annat på om växterna går att spåra tillbaka till före 1940 och om de har en väl dokumenterad historia.

 

2014-06-22

Träd- och busksamlingen börjar etableras. Här en Ulmus procera 'Argenteovariegata' i en rad med olika almsorter.

Färgfoto föreställande en schersmin, planterad på Nationella genbankens träd- och buskfält. I mitten av fotot syns schersminens vita blommor.

Färgfoto som föreställer en blommande schersmin. På fotot syns stora, vita blommor.

Midsommartid är schersmintid. Philadelphus (Burfordensis-Gruppen)  'Falconeri' (överst) och Philadelphus (Burfordensis-Gruppen) 'Voie Lactée'

 

2014-05-14

Färgfoto föreställande humleodlingen i Nationella genbanken. På fotot syns två långa rader av humlestörar.

Nu växer humlen för fullt! Nu ser man dag från dag med vilken enorm växtkraft humlen slingrar sig (i vänstervarv) uppför de höga störarna.

 

Humlesamlingen, som tidigare funnits på Julita Gård, förökades om under 2011 och överfördes till Alnarp under våren 2012. Fullt utbyggd kommer den att innehålla 60 utvalda svenska kloner. När den nationella genbanken för vegetativt förökade växtslag är fullt utbyggd kommer alla sorter som ska ingå i Poms bevarandearbete att odlas i genbanksfälten i Alnarp. Läs mer om planteringen av humlen.


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se