Nationella genbanken i Alnarp

Senast ändrad: 22 november 2021

Planteringsarbetena i Nationella genbanken i Alnarp startade våren 2012. Först i marken var humlet. Senare under 2012 påbörjades planteringar av jordgubbar och fruktträd. Etableringen av Nationella genbanken i Alnarp har pågått under en följd av år. För uppbyggnadsarbetet ansvarar Pom. Odlingsenheten i Alnarp anlitas för jordbearbetning och skötsel. Genbanken invigdes den 15 juni 2016.

Glimtar från planteringen i genbanken:

2015-11-04

I november planterades äpple, päron, plommon och körsbär i Nationella genbanken. Ett nittiotal mandatsorter kom på plats - två träd av varje sort.

  

2015-10-28

Färgfoto som föreställer en nyplanterad roshäck. Framför den står en skottkärra fylld av trädgårdsredskap.

I augusti blev alla bäddar för perenner, lökar och knölar klara i den nationella genbanken. I september var vi i stort sett färdiga med urvalet av växter till genbanken och satte igång att mäta upp bäddar, göra planteringsplaner och plantera. Häckar för lä och skugga planterades också. Nu, i slutet av oktober, har vi planterat 250 accessioner av perenner, bland annat alla pioner, irisar och flox som valts ut, och 200 lökväxter. De återstående växterna planterar vi i vår.

 

Färgfoto som föreställer uppmätning av perennbäddar i Nationella genbanken. En genbankskurator sätter ut stickor i en nyanlagd, upphöjd bädd.

 

2015-04-22

Färgfoto som föreställer plantering av snödroppslökar i Nationella genbanken. Genbankskurator Karin Persson sitter på knä framför en nyanlagd odlingsbädd och håller på att gräva ner en lökkorg med snödroppslökar.

Snödroppar och snöklockor ska planteras "in the green", det vill säga när blommorna har vissnat men bladen fortfarande är gröna. I dag kom snödroppar insamlade i Skåne, Småland, Öland, Gotland, Närke, Bohuslän och Västergötland i jorden i den nationella genbanken. Snödropparna har provodlats och utvärderats under flera år på Lök- och knöluppropets provodlingsfält och sedan valts ut för bevarande.

 

2014-10-07

Meriterade tävlingsplöjaren Nils Göransson hjälper till att lägga upp perfekt raka bäddar för perenner och lök- och knölväxter vilka ska planteras under 2015.

 

2014-09-24

Plantering av tulpanlökar i Nationella genbanken hösten 2015. Karin Persson står böjd över en nyanlagd bädd och gräver ner lökkorgar med tulpanlökar.

Nu har vi börjat plantera perenner och prydnadslökar i den Nationella genbanken i Alnarp. Först i jorden blev en violrotsiris från Gotland respektive en terrakottafärgad tulpan insamlad i Skåne. Irisar och lökväxter planterar vi i sandblandade, upphöjda bäddar.

Färgfoto föreställande tulpanlökar planterade i en lökkorg av plast. Korgen är planterad i jord i en bädd i genbanken.

Färgfoto föreställande plantering av trädgårdsiris i Nationella genbanken. Irisplantor med nedskuret bladverk är planterade i upphöjda, nyanlagda bäddar.

 

2014-09-04

Nu har bäddarna till lökar, köksväxter och perenner börjat anläggas i den nationella genbanken i Alnarp. När genbanken öppnas våren 2016 ska 270 prydnadslökar, 400 perenner och ett hundratal perenna köksväxter stå planterade här. Om bara några veckor startar vi planteringen av tulpaner, krokus, pärlhyacinter, irisar, pepparrot och sparris.

Parallellt med anläggningsarbetet pågår arbetet med att välja ut vilka av de insamlade och provodlade växterna som ska bevaras i genbanken. När vi väljer ut vilka plantor som ska bevaras tittar vi bland annat på om växterna går att spåra tillbaka till före 1940 och om de har en väl dokumenterad historia.

 

2014-06-22

Träd- och busksamlingen börjar etableras. Här en Ulmus procera 'Argenteovariegata' i en rad med olika almsorter.

Midsommartid är schersmintid. Philadelphus (Burfordensis-Gruppen)  'Falconeri' (överst) och Philadelphus (Burfordensis-Gruppen) 'Voie Lactée'

 

2014-05-14

Nu växer humlen för fullt! Nu ser man dag från dag med vilken enorm växtkraft humlen slingrar sig (i vänstervarv) uppför de höga störarna.

 

Humlesamlingen, som tidigare funnits på Julita Gård, förökades om under 2011 och överfördes till Alnarp under våren 2012. Fullt utbyggd kommer den att innehålla 60 utvalda svenska kloner. När den nationella genbanken för vegetativt förökade växtslag är fullt utbyggd kommer alla sorter som ska ingå i Poms bevarandearbete att odlas i genbanksfälten i Alnarp. Läs mer om planteringen av humlen.


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se