Pressfoton från Nationella genbanken

Senast ändrad: 24 januari 2022

Klicka direkt på fotona för att få fram högupplösta versioner:

Omslaget på boken Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturhistoria. Omslaget är rött  med illustrerade pelargoner i olika färger.

Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturarv

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Karin Persson står i ett växthus. Hon håller en rosablommande pelargonplanta i famnen.

Karin Persson. Foto: Andreas Jönsson.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Anita Ireholm står i mittgången av ett mindre växthus. Runt henne syns pelargoner och palettblad.

Anita Ireholm. Foto: Karin Persson, SLU.

(klicka direkt på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Omslag på boken Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken.

Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

PerOla Fritzon lutar sig mot en poppel i Nationella genbanken. I handen håller han ett hänge från ett poppelträd.

PerOla Fritzon. Foto: Erik de Vahl, SLU. 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Omslaget på boken Rosarvet i Nationella genbanken. Omslaget är vitt med ett stort foto av ljust rosa rosor.

Rosarvet i Nationella genbanken

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Lars-Åke Gustavsson står i en trädgård. I bakgrunden syns rosor och äppelträd. I handen håller Lars-Åke rosa rosor.

Lars-Åke Gustavsson. Foto: Margareta von Rosen.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Henrik Morin står i ett växthus. Han håller upp en sekatör mot en vinranka och är på väg att börja beskära plantan.

Henrik Morin. Foto: Henrik Morin. 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Omslag på skriften Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv. På omslaget syns en äldre illustration av en jordgubbsplanta.

Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Inger Hjalmarsson står framför rader med äppleträd i Nationella genbanken. I famnen håller hon röda äpplen.

Inger Hjalmarsson. Foto: Björn Wallace.

 

De fyra nya böckerna från Pom ligger samlade på en blå bakgrund.

Foto av de fyra boktitlar som Pom och Nationella genbanken presenterar våren 2022.

Foto: Karin Persson, SLU

 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpaner i olika färger planterade i en upphöjd bädd i Nationella genbanken. Färgfoto.

Tulpaner i Nationella genbanken. Foto: Karin Persson, SLU.

Lök- och perennkvarteren fotograferade i april, innan plantorna gått i blom. Färgfoto.

Genbankens lök- och perennkvarter om våren. Foto: Linnea Oskarsson, SLU.

Färgfoto föreställande odlingar av frukt och bär i Nationella genbanken. I förgrunden ses jordgubbar odlade i långa pallkragar. I bakgrunden ses nyplanterade fruktträn.

Frukt- och bärfält i Nationella genbanken. Foto: Inger Hjalmarsson, SLU.

 

Färgfoto föreställande fältet i Nationella genbanken där frukt och bär odlas. I förgrunden ses bärodling. I bakgrunden ses nyplanterade fruktträd.

Frukt- och bärfält i Nationella genbanken. Foto: Inger Hjalmarsson, SLU.

Ett färgfoto taget i perennkvarteren i Nationella genbanken. På fotot syns perenner odlade i upphöjda bäddar, omgivna av träramar. I förgrunden ses en rosablommande höstflox.

Perenner i Nationella genbanken. Foto: Linnea Oskarsson, SLU.

Färgfoto föreställande träd- och buskfältet i Nationella genbanken. Träd och buskar står planterade i flera långa rader. Mellan dem är gräs.

Samlingen av träd och buskar i Nationella genbanken. Foto: Karin Persson, SLU.

 

En vy över fruktträdsfälten i Nationella genbanken. Träden är nyplanterade. Det är sommar och gräset är torrt och brunt.

Fruktträd i Nationella genbanken. Foto: Karin Persson, SLU.

Ett foto som visar perennkvarteren i Nationella genbanken, taget på långt avstånd. Det är sommar och gräset är torrt och brunt.

Perenner, köksväxter och prydnadslök i Nationella genbanken. Foto: Karin Persson, SLU.

Färgfoto som visar humlesamlingen i Nationella genbanken. I mitten av fotot syns en humleplanta som slingrar sig uppför en humlestör. Fotot är taget mitt i sommaren.

Humle i Nationella genbanken. Foto: Linnea Oskarsson, SLU.

Omslag på boken

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19