Lokala klonarkiv för köks- och prydnadsväxter

Senast ändrad: 22 februari 2024

I dag finns 24 lokala klonarkiv runt om i landet med uppdrag att bevara det egna landskapets mandatsorter av köks- och prydnadsväxter.

Klonarkiven har två viktiga uppgifter: att odla säkerhetskopior av växterna i genbanken och att visa upp och berätta om genbanksväxterna. På genbanksfälten i Alnarp odlas i regel två plantor av samma accession (ett annat namn för sort eller insamling). För att inte riskera att någon accession dör eller försvinner på annat sätt, skickas också två plantor av samma insamling till ett lokalt klonarkiv. Skulle något hända med växterna i genbanken i Alnarp kan personalen i genbanken då få tillbaka plantor från det lokala klonarkivet och vice versa. Växterna är fördelade landskapsvis, så att accessioner insamlade på Öland bevaras vid Capellagården på Öland, växter som samlats in i Dalarna bevaras på Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård utanför Falun och så vidare.

De lokala klonarkiven visar också upp accessionerna och berättar om dem för besökare, till exempel med hjälp av skyltar, ljudfiler eller guidade visningar. Till de lokala klonarkiven ska besökare kunna komma och studera och ta del av de olika regionernas trädgårdsväxthistoria.

Idag har Nationella genbanken avtal med 24 trädgårdar runt om i Sverige som visar upp och berätta om köks- och prydnadsväxterna i genbanken, ofta i en historisk trädgårdsmiljö. Som odlingsvärdar för de lokala klonarkiven fungerar museer, botaniska trädgårdar, trädgårdsskolor och kommunala anläggningar. Nedanstående lista presenterar de lokala klonarkiven för köks- och prydnadsväxter, från norr till söder:  

Sverigekarta där de 24 lokala klonarkiven är utmärkta med lila punkter mot den gröna bakgrunden.Lapplands kulturbotaniska trädgård

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Lappland

Umeå länsresidens 

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

Arboretum Norr

Klonarkiv för rosor från Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

Jamtli

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Jämtland och Härjedalen

Wij Trädgårdar

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Gästrikland och Hälsingland

Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Dalarna

Uppsala kommun

Klonarkiv för rosor från Uppland 

Linnés Hammarby

Klonarkiv för rosor från Uppland

Vallby Friluftsmuseum

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Västmanland

Bergianska trädgården

Klonarkiv för köksväxter, perenner, lökar och knölar från Uppland

Rosendals Trädgård

Klonarkiv för rosor från Stockholm

Julita gård

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Södermanland

Universitetsparken Mariestad

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Skaraborgs län och Värmland

Gamla Linköping

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Östergötland

Rosenlund i Jönköping

Klonarkiv för rosor från Småland

Trädgårdsföreningen, Göteborgs Stad

Klonarkiv för rosor från Västra Götaland

Göteborgs botaniska trädgård

Klonarkiv för köksväxter, perenner, lökar och knölar från Västra Götaland 

DBW:s Botaniska trädgård 

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Gotland

Munkagårdsgymnasiet i Tvååker

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Halland

Huseby Bruk

Klonarkiv för köksväxter, perenner, lökar och knölar från Småland och Blekinge

Capellagården

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Öland

Fredriksdal museer och trädgårdar

Klonarkiv för köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Skåne

Botaniska trädgården, Lunds universitet

Klonarkiv för köksväxter, perenner, lökar och knölar från Skåne

Rosentorget Simrishamn

Klonarkiv för rosor från Skåne


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se