Mandatsortlista päron

Senast ändrad: 13 mars 2023
GK = Sorten finns i handeln som "Grönt kulturarv"   

Mandatsort

Lokalt klonarkiv

   
A  
'Aspa Hushållspäron' Alntorps ö
B  
'Blodpäron' Brunstorps gård
'Bonne Louise' ('Bonne Louise d'Avranches') Pomerium Vadstenense
C  
'Carola' GK Brunstorps gård
'Cecilia' Julita gård
'Clapps Favorit' ('Clapp's Favourite') GK Brunstorps gård
'Clara Frijs' GK Capellagården
'Comice' ('Doyenné du Comice') GK Fredriksdal
'Conference' Brunstorps gård
D  
'Dubbelbergamott Vollsjö' Fredrikdal
E  
'Esperens Herre' ('Belle Lucrative') GK Pomerium Vadstenense
'Experimentalfältets Augustipäron' ('Augustipäron') GK Bergianska trädgården
F  
'Filip' ('Doyenné Boussoch') Brunstorps gård
'Fritjof' GK Alntorps ö
'Fulleröpäron' Linnés Hammarby
'Furstligt Taffelpäron' ('Fürstliche Tafelbirne') Fredriksdal
G  
'Gansels Bergamott' Fredrikdal
'Gernandtspäron' Pomerium Vadstenense
'Gråpäron' ('Jut') GK Krusenstiernska gården
'Grännapäron' Brunstorps gård
'Göteborgs Diamant' GK Munkagårdsgymnasiet
H  
'Hamraträdet' Bergianska trädgården
'Herzogin Elsa' Capellagården
'Holländskt Fikonpäron' ('Calbas Musque') Brunstorps gård
'Hovrådspäron' ('Maréchal de Cour') Alntorps ö
'Hovstapäron' Julita gård
'Höstbergamott' ('Bergamotte Ronde d'Autumn') Bergianska trädgården
I  
'Ingeborg' GK Alntorps ö
J  
'Johantorp' Krusenstiernska gården
K  
'Kanelpäron' Alntorps ö
'Kejsarinnepäron' ('Epargne') Brunstorps gård
'Klockhammarspäron' Julita gård
'Knivsta Kvarngård' Bergianska trädgården
L  
'Leabo Långpäron' Brunstorps gård
'Lindhultspäron' Munkagårdsgymnasiet
'Lundströms Boncrétien' Linnés Hammarby
'Lybeckerbergamott' Linnés Hammarby
M  
'Moltke' ('Grev Moltke') GK Fredriksdal
'Munkpäron' Pomerium Vadstenense
'Muscatell' Bergianska trädgården
N  
'Närkes Äldsta'/'Sannahedspäron' Alntorps ö
P  
'Pierre Corneille' Capellagården
'Påskpäron' ('Doyenné d'Hiver') Fredriksdal
'Rörstrandspäron' Bergianska trädgården
S  
'Sandaträdet' Bergianska trädgården
'Skånskt Sockerpäron' ('Sapin') Fredriksdal
'Solleröpäron' Staberg
'Sörmlandspäron' Julita gård
T  
'Teda' Julita gård
'Trogsta Augustipäron' Julita gård
'Tysk Nationalbergamott' (Deutsche Nationalbergamott') Fredriksdal
W  
'Wennströmspäron' ('Gelbe Sommerbutterbirne') Linnés Hammarby
'Windsor' Krusenstiernska gården
'Vingåkers Kanelpäron' Julita gård
Å  
'Årnästrädet' Alntorps ö
Ä  
'Älebypäron' Julita gård

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92