Mandatsortlista päron

Senast ändrad: 07 april 2024
GK = Sorten finns i handeln som "Grönt kulturarv"   

Mandatsort

Lokalt klonarkiv

   

A

 
'Aspa Hushållspäron' Alntorps ö

B

 
'Blodpäron' Brunstorps gård
'Bonne Louise' ('Bonne Louise d'Avranches') Pomerium Vadstenense

C

 
'Carola' GK Brunstorps gård
'Cecilia' Julita gård
'Clapps Favorit' ('Clapp's Favourite') GK Brunstorps gård
'Clara Frijs' GK Capellagården
'Comice' ('Doyenné du Comice') GK Fredriksdal
'Conference' Brunstorps gård

D

 
'Dubbelbergamott Vollsjö' Fredrikdal

E

 
'Esperens Herre' ('Belle Lucrative') GK Pomerium Vadstenense
'Experimentalfältets Augustipäron' ('Augustipäron') GK Bergianska trädgården

F

 
'Filip' ('Doyenné Boussoch') Brunstorps gård
'Fritjof' GK Alntorps ö
'Fulleröpäron' Linnés Hammarby
'Furstligt Taffelpäron' ('Fürstliche Tafelbirne') Fredriksdal

G

 
'Gansels Bergamott' Fredrikdal
'Gernandtspäron' Pomerium Vadstenense
'Gråpäron' ('Jut') GK Krusenstiernska gården
'Grännapäron' Brunstorps gård
'Göteborgs Diamant' GK Munkagårdsgymnasiet

H

 
'Hamraträdet' Bergianska trädgården
'Herzogin Elsa' Capellagården
'Holländskt Fikonpäron' ('Calbas Musque') Brunstorps gård
'Hovrådspäron' ('Maréchal de Cour') Alntorps ö
'Hovstapäron' Julita gård
'Höstbergamott' ('Bergamotte Ronde d'Autumn') Bergianska trädgården

I

 
'Ingeborg' GK Alntorps ö

J

 
'Johantorp' Krusenstiernska gården

K

 
'Kanelpäron' Alntorps ö
'Kejsarinnepäron' ('Epargne') Brunstorps gård
'Klockhammarspäron' Julita gård
'Knivsta Kvarngård' Bergianska trädgården

L

 
'Leabo Långpäron' Brunstorps gård
'Lindhultspäron' Munkagårdsgymnasiet
'Lundströms Boncrétien' Linnés Hammarby
'Lybeckerbergamott' Linnés Hammarby

M

 
'Moltke' ('Grev Moltke') GK Fredriksdal
'Munkpäron' Pomerium Vadstenense
'Muscatell' Bergianska trädgården

N

 
'Närkes Äldsta'/'Sannahedspäron' Alntorps ö

P

 
'Pierre Corneille' Capellagården
'Påskpäron' ('Doyenné d'Hiver') Fredriksdal
'Rörstrandspäron' Bergianska trädgården

S

 
'Sandaträdet' Bergianska trädgården
'Skånskt Sockerpäron' ('Sapin') Fredriksdal
'Solleröpäron' Staberg
'Sörmlandspäron' Julita gård

T

 
'Teda' Julita gård
'Trogsta Augustipäron' Julita gård
'Tysk Nationalbergamott' ('Deutsche Nationalbergamott') Fredriksdal

W

 
'Wennströmspäron' ('Gelbe Sommerbutterbirne') Linnés Hammarby
'Windsor' Krusenstiernska gården
'Vingåkers Kanelpäron' Julita gård

Å

 
'Årnästrädet' Alntorps ö

Ä

 
'Älebypäron' Julita gård

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92