Broschyrer från Nationella genbanken

Senast ändrad: 15 februari 2024

Här hittar du broschyrer och foldrar om Nationella genbanken.

 

Färgfoto som visar framsidan av foldern "Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter". Framsidan är grön med en färgglad illustration av frukt, bär och blommor.Foldern "Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter" (2020)

Åttasidig dragspelsfolder med information om Nationella genbanken. 

 

Foldern "The Swedish National Gene Bank for Vegetatively Propagated Horticultural Crops" (2020)

Åttasidig dragspelsfolder med information på engelska om Nationella genbanken. 

 

 

 

Omslag på broschyren "Programmet för odlad mångfald". Omslaget har vit bakgrund och färgglada illustrationer av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter.Broschyren "Pom - Programmet för odlad mångfald" (2016)

36-sidig broschyr om Pom och Nationella genbanken. Broschyren går att skriva ut eller ladda ner direkt från sidan genom att klicka på den blåmarkerade titeln ovan.

 

 

 

 

Folder Grönt kulturarv 230908.jpgFoldern "Tio år med Grönt kulturarv®" (2023)

Åttasidig dragspelsfolder med information om varumärket Grönt kulturarv® och en förteckning över de sorter som lanserats. 

 

 

 

 

 

 

 

Foldern Våra bästa historiska äpplen, mini.jpgFoldern "Våra bästa historiska äpplen" (2023)

Åttasidig dragspelsfoldern som presenterar de äpplesorter som fått både märkningen E-planta och Grönt kulturarv®

 

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19