Broschyrer från Nationella genbanken

Senast ändrad: 22 november 2021

Här hittar du broschyrer och foldrar om Nationella genbanken.

 

Färgfoto som visar framsidan av foldern Foldern "Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter" (2020)

Åttasidig dragspelsfolder med information om Nationella genbanken. 

 

Foldern "The Swedish National Gene Bank for Vegetatively Propagated Horticultural Crops" (2020)

Åttasidig dragspelsfolder med information på engelska om Nationella genbanken. 

 

 

 

Omslag på broschyren Broschyren "Pom - Programmet för odlad mångfald" (2016)

36-sidig broschyr om Pom och Nationella genbanken. Broschyren går att skriva ut eller ladda ner direkt från sidan genom att klicka på den blåmarkerade titeln ovan.

 

 

 

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19