Böcker om växterna i Nationella genbanken

Senast ändrad: 02 april 2024

Många av de växter som bevaras i Nationella genbanken finns beskrivna i bokform. Läs mer om böckerna och beställ dem här! Här kan du också ladda ner skriften "Här bevaras våra svenska fruktsorter" som berättar om de lokala klonarkiven för frukt.

 

Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturarv.

Av: Karin Persson och Anita Ireholm

Inskannat omslag av boken "Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturhistoria". På omslaget syns tecknade pelargoner i olika färger mot en klarröd botten.I boken presenteras de pelargoner som bevaras för framtiden i Nationella genbanken. Genom brev, berättelser och foton får du ta del av deras historia och även läsa om de människor som en gång i tiden odlade dem. Du får också veta hur de som nu har donerat pelargonerna tagit hand om sina klenoder. Presentationen kompletteras med en utförlig sortbeskrivning. 

Ett urval pelargoner som också hör till vårt gröna kulturarv får ett eget kapitel. Boken innehåller även en kortfattad översikt av släktet Pelargonium och av pelargonens europeiska historia från 1600-talet fram till sekelskiftet 1900. Häftad, A5-format. 278 sidor. Utgivningsår 2021.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9911-4

 

Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken

Av: PerOla Fritzon

Red: Erik de Vahl

Inskannat omslag av boken Popplar. Park- och gatuträd i Nationella genbanken. På omslaget syns en allé med höga marylandspopplar.Efter många års provodling i fält presenteras här med hjälp av bilder och iakttagelser de 46 popplar som bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. I en introduktion ges en historik över popplarnas svenska odlingshistoria och författarens många bilder på de ståtliga ursprungsträden, som i många fall nu är fällda, presenteras vid sidan av karaktärer typiska för de många olika arter och sorter som odlats. Häftad. 124 sidor. Utgivningsår 2021.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9863-6

 

Rosarvet i Nationella genbanken

Av: Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin

Inskannat omslag av boken Rosarvet i Nationella genbanken. Omslaget är vitt med ett foto av två ljust rosa rosor. I boken presenteras 274 av genbankens rossorter ingående med sort- och gruppbeskrivningar, ett omfattande bildmaterial och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. 169 av rosorna beskrivs här för allra första gången. I boken ges också en detaljerad bild av inventeringsarbetet och en historisk bakgrund till hur rosor introducerades, odlades och fick en framträdande roll i parker och trädgårdar.

Boken är unik med sitt breda tvärvetenskapliga innehåll. Den kombinerar, som ingen annan rosbok tidigare gjort, ny kunskap från ämnena botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria. Inbunden. 623 sidor. Utgivningsår 2021.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9857-5

 

Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken.

Av: Inger Hjalmarsson

Inskannat omslag av boken Älskade jordgubbar! Ett bärkraftigt kulturarv i Nationella genbanken. På omslaget syns en äldre illustration av en jordgubbsplanta.I boken porträtteras de sorter av jordgubbar, smultron och smulgubbar som bevaras i Nationella genbanken. Bland dessa finns sorter framtagna av svensk växtförädling, inventeringsfynd och utländska sorter med svensk odlingstradition. Varje sort beskrivs med sin historia och sina sortegenskaper. Boken ger också ett historiskt perspektiv på svensk växtförädling och odling. Bland bokens 35 sortporträtt finns kända favoriter som 'Senga Sengana' men även genbanksrariteter som 'Julia', 'Gustaf' och 'Amanda'. Häftad, A5-format. 79 sidor. Utgivningsår 2021.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9912-1

 

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar. 

Red: Inger Hjalmarsson

Äldre äpplesorter för dagens trädgårdarBoken porträtterar 75 mandatsorter av äpple som odlas och bevaras i de lokala klonarkiven. Det är Nationella genbankens klonarkivsvärdar som valt ut sorterna och som är bokens huvudförfattare. Bland de porträtterade sorterna finns svenska lokalsorter, sorter framtagna av svensk växtförädling och utländska sorter med svensk odlingstradition. Boken vänder sig till dig om är intresserad av äpplesorter, deras mångfald och bevarande. Häftad, A5-format.  175 sidor. Illustrationer i färg. Utgivningsår 2019.

Läs mer och beställ> 

ISBN 978-91-576-9682-3

 

Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Av: Else-Marie K. Strese och Erik de Vahl

Kulturarvsväxter för framtidens mångfaldI boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald presenteras de vegetativt förökade köks-, krydd- och medicinalväxter som samlades och provodlades inom Poms Sparrisupprop och som nu bevaras i Nationella genbanken. Växter som exempelvis rosenrot, åbrodd, pepparrot och sparris samsas här med lökväxter som potatislök, vitlök och rosenlök. Sort för sort presenteras växternas kultur- och odlingshistoria, men här ges också handfasta odlingsanvisningar och exempel på recept som hänger tätt samman med hur växtslagen nyttjats historiskt. 314 sidor. Utgivningsår 2018.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9555-0

 

Humle i den svenska nationella genbanken

Av: Else-Marie K. Strese

Humle i den svenska nationella genbankenI Nationella genbanken finns ett 60-tal utvalda humlekloner, insamlade vid inventeringar runt om i Sverige. Det är dessa som presenteras i boken. För varje sort beskrivs humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen och den kan vara flerhundraårig. För varje humlesort beskrivs också dess biologiska egenskaper och resultaten av de kemiska analyserna av humlekotten. 162 sidor. Utgivningsår 2016.

Läs mer och beställ>

ISBN 978-91-576-9404-1

 

Här bevaras våra svenska fruktsorter

Av: Inger Hjalmarsson (red.)

Här bevaras våra svenska fruktsorterSlutsåld - välkommen att ladda ner som PDF.

Den här broschyren berättar om arbetet med att bevara gamla svenska sorter av äpplen, päron, plommon och körsbär och skildrar de fjorton klonarkiv runtom i Sverige där våra odlade fruktsorter hålls vid liv. 44 sidor. 2:a upplagan 2009.


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se