Om distribution från Nationella genbanken

Senast ändrad: 06 november 2023

Tyvärr har vi ingen möjlighet att distribuera ympris under 2024. Vänligen återkom med förfrågan i januari 2025.

Går det att beställa förökningsmaterial från Nationella genbanken redan nu?

Rent generellt dröjer det lite till. Växterna i genbanken i Alnarp är under etablering och sortäkthetskontroll. Rutiner för distribution är under utarbetande. När det finns möjlighet att beställa kommer information att läggas ut på den här sidan. 

Vad gäller frukt går det dock i vissa fall redan nu att beställa ympris av mandatsorter från de lokala klonarkiven

När en sort är sortäkthetskontrollerad och tillgången av förökningsmaterial är tillräckligt stor kommer det att vara möjligt att beställa förökningsmaterial. Om en efterfrågad sort redan finns i handeln – t.ex. en sådan som säljs under märkningen Grönt kulturarv® – ska du som privatperson i första hand vända dig till en plantskola eller annan återförsäljare av växter. Handelssorter med någon form av upphovsrättsligt skydd[1] kommer inte att distribueras från genbanken. För distributionen kommer Nationella genbanken att ta ut en avgift.

Vem har tillgång till växterna?

Nationella genbanken rymmer växter som Pom har samlat in över hela landet under mer än tio års tid. Information om de bevarade sorterna kommer att kunna sökas i informationssystemet Nordic Baltic Genebanks Information System (GENBIS). Det tillhandahålls av NordGen och används av de nationella genbankerna i Norden och Baltikum. Registrering pågår av en stor mängd inventeringsdata samt av resultat från provodlingar och utvärderingar. Detta arbete kommer att fortsätta ytterligare under ett antal år.

Växterna i Nationella genbanken är i huvudsak avsedda för forskning, växtförädling, undervisning och för produktion av förökningsmaterial vid plantskola. Dessutom vill vi medverka till att materialet utöver de lokala klonarkiven får en användning i andra publika kulturhistoriska miljöer, på friluftsmuseer, i trädgårdshistoriska projekt, osv. Även privatpersoner kan ta del av förökningsmaterialet från den Nationella genbanken i mån av tillgång.

Hur gör jag?

För att få tillgång till växtmaterial kommer det att finnas en beställningsfunktion som du måste fylla i och godta de avtalsvillkor som gäller. Villkoren varierar beroende på vilken sorts användare du är (se ovan) och vad du ska använda växtmaterialet till. Ett exempel på avtalsvillkor (hobby-MTA) hittar du här


[1] T.ex. växtförädlarrätt, varumärkesskydd eller annat skydd.


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se