Lokala klonarkiv för frukt

Senast ändrad: 15 januari 2024

De lokala klonarkiven utför en viktig del av Nationella genbankens bevarandearbete. Idag finns 16 lokala klonarkiv, som på uppdrag av Pom bevarar drygt 300 mandatsorter av frukt.

Vad gäller frukt är grundtanken att varje mandatsort ska bevaras med fyra träd, varav två i ett lokalt klonarkiv och två i Alnarps genbanksfält. Att bevara sorter på två geografisk skilda platser ger extra säkerhet.

Sorternas fördelning mellan klonarkiven reflekterar deras ursprung. Sålunda bevaras ’Kalmar glasäpple’ i Småland och ’Värmlands paradisäpple’ i Värmland. Som odlingsvärdar för de lokala klonarkiven fungerar museer, botaniska trädgårdar, trädgårdsskolor och kommunala anläggningar. Varje höst arrangerar Pom en träff för odlingsvärdarna. Vid dessa träffar besöker värdarna varandras arkiv och diskuterar gemensamma frågor.

Besök ett klonarkiv

Klonarkiven fyller en viktig funktion genom att levandegöra vårt arv av fruktsorter. Arkiven är mer eller mindre publika. En del är alltid öppna och tillgängliga för besök. Nästan alla anordnar arrangemang, t ex rundvandringar, fruktutställningar och sortbestämningar, dit du som privatperson är välkommen. Förutom de mandatsorter som klonarkiven enligt avtal med Pom har i uppdrag att bevara så odlar flertalet arkiv ytterligare fruktsorter för att du som besökare ska få en rik pomologisk upplevelse.

Korta presentationer av de nuvarande klonarkiven för frukt finns här:

En Sverigekarta med alla sexton klonarkiv för frukt utmärka på respektive plats. Alntorps ö

Bergianska trädgården

Brunstorps gård

Capellagården

von Echstedtska apelgården

Ekebyhov på Ekerö

Fredriksdal

Hackekvarn

Julita gård

Krusenstiernska gården

Kulturreservatet Norrbys

Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Linnés Hammarby

Munkagårdsgymnasiet

Pomerium Vadstenense

Umeå länsresidens


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92