Åbrodd

Senast ändrad: 14 december 2023
Åbrodd 'Predikoväcka', färgfoto.

Åbrodd, Artemisia abrotanum, är en gammal medicinalväxt som aldrig varit bortglömd, men däremot länge betraktats som otrendig. En rest från förr, när äldre damer tog den med i kyrkobuketten för att dofta på under söndagens gudstjänst.

I äldre litteratur omtalas hur åbrodden kunde tjäna mot huvudets svagheter och användas mot såväl stickor i fingrarna som mot huggorm, mal och tunnhårighet. Sällsynt användes den även som krydda. Idag sprids den ibland under namnet ”Coca Cola-ört”, vilket är olyckligt, då det är en kulturväxt med betydligt vackrare historia. Doften av åbrodd skiftar mellan citrus, kampfer och mandarin med olika sammansättning hos olika sorter. 

“Det är i anseende til sin behagliga lukt, och sin så långe waraktiga grönska, som åbrodd wunnit anseende i blomster och kryddgårdar. Denna buskaktiga wäxt låter wäl aga sig och kunna ganska wackra borduner härmed formeras”

Så skrev Johan Fischerström, i sitt Jordbruklslexokon redan 1779 och det är  uppenbart att åbrodden i långa tider snarare än som medicinalväxt odlats för sin fina doft och sitt vackra växtsätt.

I Poms inventeringar visade det sig att åbrodden, som sällan sålts i handeln, varit en älskad växt som följt med donatorerna genom flyttar runt om i landet och delats från hand till hand. Det blev också tydligt att de olika plantorna som samlades in till provodling skilde sig åt i växtsätt, tidighet och doft.

Sorten ’Predikoväcka’ från Dalarna har ett vackert formstarkt växtsätt och lanserades 2020 som Grönt Kulturarv! Den passar både i perennrabatten som i örtagården och kan användas för att forma infattningshäckar om den beskärs på vår och försommar. 

Text: Erik de Vahl, juni 2020


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79