Markfysikaliskt laboratorium

Senast ändrad: 09 september 2020

Laboratorium för markfysikaliska egenskaper såsom kornstorleksfördelning, vattenhållande egenskaper och mättad hydraulisk konduktivitet.

Vid detta laboratorium bereder vi jordprover och bestämmer deras markfysikaliska egenskaper. Jordprover kan tas eller skickas till oss som lös jord eller i cylindrar beroende på vilka analyser som ska utföras. De metoder vi använder är:

- Kornstorleksfördelning; mellan 0,002 och 2 mm kornstorlek med pipettsedimenteringsmetoden och våtsiktning, och mellan 2 och 6 mm med torrsiktning,

- Mullhalt utifrån glödförlustmätning,

- Vattenhalten genom ugnstorkning till 105 grader C,

- Vattenhållande egenskaper med undertryckskammare (-0,5 till -60 kPa) och övertryckskammare (-60 till -1500 kPa, det senare är den fysikaliska vissningsgränsen),

- Mättad hydraulisk konduktivitet i permeameter med konstant tryck,

- Torr skrymdensitet genom ugnstorkning av cylinderprov, kompaktdensitet genom volymmätningar av lös jord i etanol, och porositet från torra skrymdensiteten och kompaktdensiteten.

Det finns inget annat laboratorium i landet som rutinmässigt gör alla dessa analyser. Laboratoriet har deltagit i en europeisk utvärdering med
toppresultat.

 

Kontakt

Ana María Mingot Soriano

Relaterade sidor:


Kontaktinformation