Markmekanik och jordbearbetning

Senast ändrad: 20 juni 2024
En kvinna sitter på en åker med ett mätinstrument, foto.

Vår forskning syftar till att förstå effekterna av markanvändning, markpackning och naturliga processer på markens struktur och funktion.

Markens struktur beskriver den rumsliga sammansättningen av markens fasta material och dess porer. Strukturen har stor betydelse för markens funktion genom att påverka både fysikaliska och biologiska processer. Markens stora porer utgör utrymme för bland annat maskar och rötter, den biologiska aktivitet som är basen för många viktiga markekosystemfunktioner och -tjänster.

I motsats till markens textur, som bestäms av primära jordpartiklar, är markstrukturen dynamisk. Vi använder ett tvärvetenskapligt arbetssätt där vi integrerar markfysik och mekanik, markbiologiska processer, växtvetenskap och agronomi. Vår forskning omfattar rumsliga skalor från por till fält och tidsliga skalor från sekunder till årtionden. Vårt arbete består av både experimentella studier och modellering.

Nya strategier för hållbar markanvänding

Kunskap om hur markstrukturen och dess dynamik påverkas av biofysiska processer och mänskliga aktiviteter gör det möjligt att utveckla nya strategier för hållbar markanvändning.

Lyssna på professor Thomas Kellers installationsföreläsning “Soil structure - the functional architecture of soils”.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt på den engelska sidan.

Gruppen för markmekanik och jordbearbetning

Se en lista på tidigare gruppmedlemmar här

Mer om markmekanik och jordbearbetning:

Fakta:

Miljöövervakning: Markpackning

Miljöövervakningsprogrammet ”Markpackning” startades 2003 med målet att utvärdera förändringar över tid i de markfysikaliska egenskaper hos svenska jordbruksjordar. Läs mer om programmet här.

Långliggande fältförsök

Vi driver 12 långliggande fältförsök där vi undersöker effekterna av olika jordbearbetnings- och växtsystem på skörd och markegenskaper. Läs mer om de långliggande fältförsöken här.