Satellitbaserad skördekartering

Senast ändrad: 08 februari 2024
fält med stad i bakgrounden

Om man lätt kan kartlägga fält eller fältdelar som producerar mindre än den generella skördenivån i närområdet eller i samma fält, och om man har strategier för att identifiera sannolika orsaker till de lägre skördarna, då har man ett effektivt hjälpmedel för att kunna lösa lokala produktionsproblem eller anpassa sina odlingsåtgärder – till exempel mängden gödning – till de lokala förutsättningarna. Det är viktigt för resurseffektiv matproduktion.

Tanken är inte ny. Skördekartering på tröskor har funnits sedan mitten av 1990-talet men även om tekniken idag finns hos många lantbrukare, är det fortfarande – av olika anledningar – utmanande att ta fram och använda tillförlitliga skördekartor. Nu finns det alternativ – det är möjligt att skördekartera med hjälp av satellit.

I projektet Verktyg för den agronomiska detektiven utvecklar SLU, tillsammans med Lantmännen och fem pilotgårdar, metoder som ska göra det enkelt att skördekartera via satellit och att hitta den lokalt nåbara skördenivån och de skördebegränsande faktorerna. Projektet är tvåårigt med start 2024 och finansieras av Lantmännens forskningsstiftelse. Det utförs inom ramen för Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS).

Läs mer om Laboratory for agricultural decision support systems: www.slu.se/LADS

Fakta:

Projektets officiella namn: Verktyg för den agronomiska detektiven – Hitta den lokalt nåbara skördenivån och de skördebegränsande faktorerna 
Budget: 1.6 MSEK 
Funder: Lantmännens forskningsstiftelse och SLU
Planned project period: 2024-2025

 


Kontaktinformation

Kristin Persson
Forskare vid institutionen för mark och miljö
Enheten för precisionsodling och pedometri 

0511-67222
kristin.persson@slu.se