Skördenivåer och växtnäringsbehov nära fältens kanter

Senast ändrad: 18 mars 2024
drönarbild över jordbruksmark

Mer än en fjärdedel av Sveriges åkermark finns inom 20 meter från en fältkant, ändå vet vi väldigt lite om odlingsbetingelser och växtnäringsbehov i detta område. Skördekartering med tröskor eller satellit är mindre tillförlitlig nära fältkanter och jordprovtagning görs sällan. Målet med detta ettåriga projekt är att öka kunskapen om markegenskaper och skörd, och därmed gödningsbehov, nära fältkanter, och hur det skiljer sig från resten av fältet.

För att undersöka skördenivåer och växtnäringsbehov nära olika typer av fältkanter,  anläggs 16 observationstransekter i höstvete. Detaljerade skördekartor ska tas fram med hjälp av drönare och markens egenskaper ska bestämmas på lab. Finns det skäl att generellt anpassa gödslingen i längs fältens kanter?

Projektet pågår i ett år med start våren 2024. Det finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning tillsammans med SLU och genomförs inom ramen för Laboratory for agricultural decision support systems (LADS).

Fakta:

Projektets namn: Gödslas en fjärdedel av åkermarken i blindo? 
Budget: 1.1 MSEK
Finansiär: Stiftelsen lantbruksforskning (projekt: R-23-33-895) och SLU Planerad projektperiod: 2024-2025


Kontaktinformation

Kristin Persson
Forskare vid institutionen för mark och miljö
Enheten för precisionsodling och pedometri 

0511-67222
kristin.persson@slu.se