Om institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 01 februari 2018
mvm.jpg

Institutionen för mark och miljö ingår i Mark-Vatten-Miljö klustret vid SLU i Uppsala och är en del av både Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.

Vår forskning söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap och urbana miljöer.

Vi undervisar på flera av SLU:s grundutbildningar och ansvarar för två mastersprogram. Forskarutbildningen omfattar ett 30-tal doktorander. På uppdrag av svenska myndigheter samlar vi in, analyserar och rapporterar data om tillståndet i miljön.

Har du frågor om specifika områden? Hitta rätt kontakt på vår samverkanssida.

Organisation

Prefekt: Håkan Marstorp, hakan.marstorp@slu.se, 018-672556
Ställföreträdande prefekt: Erik Karltun, erik.karltun@slu.se, 018-671277
Administrativ chef:
Åsa Brorsson, asa.brorsson@slu.se, 018-671254
Ekonom: Lisa Groiss, lisa.groiss@slu.se, 018-671479
Ekonomiadministratörer:

Ing-Marie Bringholm, ing-marie.bringholm@slu.se, 018-672460 &
Anna Wennberg, anna.wennberg@slu.se, 018-672595
Kurssekretariat: Josefine Agrell, mark-kurssekretariat@slu.se, 018-671594
Webbredaktörer: Cajsa Lithell, cajsa.lithell@slu.se & Gertrud Nordlander, gertrud.nordlander@slu.se
Miljösamordnare: Torbjörn Nilsson, torbjorn.nilsson@slu.se, 018-673459

Avdelningschefer

Markfysik: Karin Blombäck, karin.blomback@slu.se, 018-671263
Precisionsodling och pedometri: Bo Stenberg, bo.stenberg@slu.se, 0511-67276
Markens kemi och biologi: Erik Karltun, erik.karltun@slu.se, 018-671277

Undervisning & Laboratorier

Studierektorer för grundutbildningen:
Magnus Simonsson, magnus.simonsson@slu.se, 018-671272 &
Jan Eriksson, jan.o.eriksson@slu.se, 018-671271
Studierektor för forskarutbildningenElisabet Lewan, lisbet.lewan@slu.se, 018-672629
Kontakt för laboratorieverksamheten: Erik Karltun, erik.karltun@slu.se, 018-671277


Institutionen är miljöcertifierad enligt ISO 1400

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Forskningsorganisation

Markens kemi och biologi

Avdelningschef Erik Karltun, erik.karltun@slu.se, 018-671277

Markbiologi - Björn Lindahl, bjorn.lindahl@slu.se, 018-672720
Markkemi - Jon Petter Gustafsson, jon-petter.gustafsson@slu.se, 018-671284
Skogsmarkens biogeokemi - Johan Stendahl (Tf. ämnesansvarig), johan.stendahl@slu.se, 018-673801
Växtnäringslära - Holger Kirchmann, holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

Markfysik

Avdelningschef Karin Blombäck, karin.blomback@slu.se, 018-671263

Biogeofysik - Nicholas Jarvis, nicholas.jarvis@slu.se, 018-672465
Vattenhushållning i jordbrukslandskapet - Jennie Barron, jennie.barron@slu.se
Vattenvårdslära - Lars Bergström, lars.bergstrom@slu.se, 018-672463, 070-5207141
Markmekanik och jordbearbetning - Thomas Keller, thomas.keller@slu.se, 018-671210

Precisionsodling och pedometri

Avdelningschef Bo Stenberg, bo.stenberg@slu.se, 0511-67276

Hitta till oss

Besöksadress (MVM-huset): Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Bussförbindelser

Från Centralstationen i Uppsala kan du åka till Campus Ultuna med buss nummer 4, 100. 101 och 188. Upplands Lokaltrafik har infört kontantstopp på bussarna, däremot går det att använda bankkort. Mer information om busstider och biljetter hittar du hos Upplands Lokaltrafik.

Postadress

Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Leveransadress (paket)

Institutionen för mark och miljö
Gerda Nilssons väg 5
756 51 Uppsala
Tel 018-67 10 00 (växel) Fax 018-673156

Skara

Institutionen för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel 0511-67 000 (växel)
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Lidköping

Lanna försöksstation 
SE-531 93 Lidköping
Tel 0510-530005

Umeå

Institutionen för mark och miljö
SE-901 83  UMEÅ
Tel 090-786 81 00 (växel)
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå

Spara

Spara

Fakta:

Institutionen bildades 2008 genom en sammanslagning av institutionen för markvetenskap och institutionen för skoglig marklära. Vi flyttade in i våra nya lokaler i Mark-Vatten-Miljö huset på Ultuna 2011.


Kontaktinformation

hakan.marstorp@slu.se, 018-672556

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se