Laserskanning

Senast ändrad: 12 januari 2024

Vid laserskanning mäts positioner på objekt med hjälp av ljuspulser. Mätkoordinaterna används vidare till att beräkna statistik över skogsområden och ta fram olika skogliga parametrar.

Vid flygburen laserskanning mäts positioner på objekt såsom mark och trädkronor. Plats och riktning på sensorn, samt avståndsmätning, ger läget för reflektionerna som 3D-punkter. Fördelningen av dessa mätkoordinater kan användas till att beräkna statistik över ett skogsområde och ta fram skogliga parametrar som exempelvis virkesvolym, biomassa eller beståndshöjd. Vid tätskannade skogsområden går det dessutom att detektera och bestämma egenskaper hos enskilda träd.

Markbaserad laserskanning ger en serie av 3D-punkter med intensitet för de reflekterade laserreturerna. Från datamängden kan både en avståndsbild och en intensitetsbild skapas. Avståndsbilden kan användas för att automatiskt mäta trädstammar på en provyta.