Digital fotogrammetri

Senast ändrad: 12 januari 2024

Digital fotogrammetri ger möjligheten att från överlappande fotografier skapa tredimensionella (3D) punktmoln.

Fotogrammetri är grekiska för att ”mäta med ljus”, där ljuset är det från marken och vegetationen reflekterade solljuset, registrerat av kameran. Fotografiernas färg kan registreras till respektive punkt i de 3D punktmoln som skapas med digital fotogrammetri, vilket ger ytterligare information om objekten i bilderna. Inom fjärranalysavdelningen jobbar vi både med flygbilder och markbaserad fotogrammetri. 3D data från flygbilder utvärderas för skattning av skogliga variabler såsom beståndshöjd, volym och trädslagsfördelning tillsammans med fältdata. Markbaserad fotogrammetri testas som verktyg för mätning av trädstammar vid inventering i fält.