Satellitradar

Senast ändrad: 12 januari 2024

Radar som nyttjar satelliter som plattform kan användas för kartläggning av skog över stora områden. Tekniken liknar lidar (laserskanning) genom användning av elektromagnetiska vågor men är mindre påverkad av t.ex. molntäckning.

Under de senaste 5-10 åren har satellitmissioner som COSMO-SkyMed och TandDEM-X lanserats med betydligt högre upplösning (i intervallet ~1 m) vilket gör att de även kan användas för kartläggning av mindre områden. I skillnad till lidar har radarn en sidoriktad konfiguration och längre våglängder. Våglängderna är indelade i "band " och för närvarande är de vanligaste banden inom skogsbruket  X- (~3 cm upplösning), C- (~5,5 cm ), och L-bandet (~15-30 cm ). Det finns olika sätt att behandla radarsignalen och idag är radargrammetri (använder amplitud), interferometriskt SAR (InSAR, använder fas) och polarimetrisk InSAR (PolInSAR, använder koherens och fas och tar hänsyn till polarisering) de mest utvecklade metoderna.

Radar kan användas för beräkningar av skogsvariabler som till exempel biomassa, volym, trädhöjd och krontakshöjd. Målet med TanDEM-X missionen är att skapa en världsomfattande digital höjdmodell med en relativ noggrannhet på mindre än 2 meter i höjdled.