Landskapsvisualisering

Senast ändrad: 12 januari 2024

Landskapsvisualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn.

För att skapa ett visualiserat landskap krävs en serie dataset, exempelvis kan höjdmodeller från laserskanning kombineras med skogsdata från skogsbruksplaner, fältinventeringar eller satellitdata. Vidare krävs vegetationskomponenter i 3d-format som är realistiska för svenska skogs- och jordbrukslandskap. De visualiserade landskapen genereras främst i programvaran Visual Nature Studio 3, medan komponenterna utvecklas i Xfrog. Basutvecklingen inom visualisering finanseras av FoMa rådet.

Visualisering kan användas som en resurs inom forskning och som pedagogiskt komplement till traditionella tabeller, grafer och kartor.