Landskapsvisualisering

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Visualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn.

Visualisering är ett verktyg som används för att illustrera det framtida landskapet givet olika scenarier och även för att visa historiska händelseförlopp och förändringar av landskapsvyn. Visualisering kan användas som en resurs inom forskning och som pedagogiskt komplement till traditionella tabeller, grafer och kartor.

För att bygga upp ett visualiserat landskap krävs en serie dataset, exempelvis kan höjdmodeller från laserskanning kombineras med skogsdata från skogsbruks-planer, fältinventeringar eller satellitdata. Vidare krävs vegetationskomponenter i 3d-format som är realistiska för svenska skogs- och jordbrukslandskap, därav är en artkatalog av trädmodeller och fotografier under uppbyggnad. De visualiserade landskapen genereras främst i programvaran Visual Nature Studio 3, medan komponenterna utvecklas i Xfrog. Basutvecklingen inom visualisering finanseras av FoMa rådet.

Exempel på landskapsvisualisering

Tree Retention


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71