Nationella laserdata

Senast ändrad: 16 oktober 2017

Lantmäteriets punktmoln av höjddata skapas vid laserskanning från flygplan. Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation.

Laserdatat finns tillgängligt på två stycken kraftfulla datorer i Skogsdatalabbet. Här kan du testa idéer och botanisera bland datat. Om du sedan vill utveckla en produkt eller använda data utanför labbet gäller inköp av data från Lantmäteriet.


Kontaktinformation

Mikael Egberth, Forskningsingenjör
Avdelningen för skoglig fjärranalys,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mikael.egberth@slu.se
090-786 8517