Laserdata

Senast ändrad: 13 september 2019

Demo data från Lantmäteriet för två försöksområden (Krycklan och Remningstorp).

Denna data set innehåller det du behöver för modellera med ALS data och fältdata från Riksskogstaxeringen. Datat består av:

Data för nedladdning

 


Kontaktinformation

Mikael Egberth, Forskningsingenjör
Avdelningen för skoglig fjärranalys,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mikael.egberth@slu.se
090-786 8517