Marklaser

Senast ändrad: 13 september 2019

Marklaser i form av en Trimble TX8 finns tillgänglig via Ljungbergslabbet. Även marklaserdata finns att ladda ner.


Kontaktinformation

Mattias Nyström, Forskare
Avdelningen för Fjärranalys,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mattias.nystrom@slu.se,
090-786 8316, 072-2018096