Riksskogstaxeringens Ytdata 2007-2016

Senast ändrad: 07 september 2017

En subset med fältdata insamlat på Riksskogstaxeringen tillfälliga ytor. Datat är framtaget som valideringsdata för fjärranalys.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Forskningsledare
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052