Satellitdata

Senast ändrad: 04 oktober 2017

Swea är en webbaserad portal där du kan hämta och arbeta med öppna satellitdata. Tjänsten är utvecklad och drivs av myndigheten Rymdstyrelsen

Arkivet innehåller radarbilder från satellitparet Sentinel-1 och optiska bilder från Sentinel-2. Optiska bilder från Landsat 8 och data från Sentinel-3, kommer att bli tillgängligt senare under 2017. Data kan nås både via ett webbgränssnitt och via ett öppet API.

Sentinelsatelliterna finansieras och drivs av EU tillsammans med rymdorganisationen Esa, Sverige bidrar genom vårt medlemskap i både Esa och EU. Fördelen med sentinelsatelliterna är ett de ger omfattande och kontinuerlig data. Till exempel kommer Sentinel-2-satelliterna att ge data över svenskt territorium minst var femte dag.

I anslutning till Swea finns även ett supportforum där användare kan läsa guider och få hjälp av experter på systemet via telefon eller mejl.

Besök Swea: http://swea.rymdstyrelsen.se/
Besök supportforumet: http://swea.zendesk.com/


Kontaktinformation

Mikael Egberth, Forskningsingenjör
Avdelningen för skoglig fjärranalys,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mikael.egberth@slu.se
090-786 8517