Trädmodeller

Senast ändrad: 06 september 2021

2D-trädmodeller, för användning vid bl.a. visualisering, finns att hämta på Skogsdatalabbets server

2D-trädmodeller finns för 21 olika trädslag samt för döda och vindfällda träd.

Data för nedladdning


Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71