Emilia gjorde sitt examensarbete i Sydafrika

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Emilia Malmström.

Bevarandet av vilda djur och deras livsmiljöer ligger Emilia Malmström varmt om hjärtat. I sitt examensarbete åkte hon till Sydafrika för att studera vita noshörningars påverkan på gräslandsstrukturen.

Berätta om dig själv!

Jag heter Emilia och är 25 år och har alltid haft intresse för djur och natur. Jag har alltid varit passionerad för bevarandet av vilda djur och deras habitat och för att stoppa de hot som vi människor utsätter dem för. Jag har även alltid haft ett specifikt fokus på tjuvjakt av elefant och noshörning i Afrika och hade tur som hittade detta projekt i Sydafrika där jag gjorde mitt mastersarbete.

Vad handlar ditt examensarbete om?

I mitt examensarbete undersökte jag hur vita noshörningar påverkar gräslandsstrukturen på savannen och hur tjuvjakt på dessa djur indirekt förhindrar denna process genom att reducera noshörningspopulationen.

Vad kom du fram till?

Jag fann att områden som noshörningar inte besökte ofta hade högre gräsbiomassa och lägre proportion av den näringsrika grästypen "lawn grass". Dessa gräs ska gynnas av betning då det minskar konkurrensen med andra grästyper som annars tar över landskapet. "Lawn grass" är väldigt näringsrika och viktiga för många växtätare.

Tjuvjakt visade ingen korrelation med noshörningsdensitet, men resultatet visade att proportionen av "lawn grass" var betydligt högre i områden med hög tjuvjakt. Detta kan betyda att intensitet av tjuvjakt är högre där noshörningsdensitet är högre, för det är ju noshörningar de letar efter. Men i framtiden om tjuvjakten fortsätter att öka kommer så småningom noshörningar minska där intensiteten av tjuvjakt är hög.

Hur har du upplevt din tid som student hos oss?

Jag har blivit väl omhändertagen och välkomnad på SLU, och är otroligt glad att jag fick göra detta då det har fått mig att växa enormt mycket både som person och som ekolog. Jag rekommenderar alla som brinner för liknande frågor att söka sig hit.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska jag till Kenya på en praktik med en organisation som heter Save the elephants som jobbar med konflikt mellan människor och elefanter.

Efter det är det jobbsökande som gäller, och så småningom, (oklart när det ska börja) ska jag tillbaka till Sydafrika på uppdrag från min handledare (Joris Cromsigt) från SLU och jobba med övervakning av vita noshörningar i fält för att förbättra uppskattningen av noshörningsdensitet i parken.