Michelle undersöker kungsörnars rörelser

Senast ändrad: 14 februari 2020
Porträttbild av Michelle Etienne.

I framtiden vill Michelle Etienne utveckla nya sätt att förbättra bevarandeinsatser för utsatta fåglar och undersöka människans påverkan på ekosystem. Som en väg mot sitt mål tittar hon nu på faktorer som kan påverka kungsörnens beteende.

Berätta om dig själv!

Jag är en kreativ och beslutsam person som älskar att spendera tid i naturen. Jag kommer från Tyskland och studerar masterprogrammet i biologi vid Stockholms universitet där jag tillbringade det senaste året innan jag flyttade till Umeå för att skriva min masteruppsats.

Vad handlar din masteruppsats om?

Jag undersöker rörelser hos kungsörn i förhållande till linjär infrastruktur genom att titta på flera faktorer som kan påverka deras beteende. Det handlar om trafikolyckor med vilda djur, miljöförhållanden, livsmiljöstruktur, markanvändning och skillnader i ålder och könsstruktur.

Varför valde du det ämnet?

Trots att jag tycker om fältarbete analyserar jag bara data för min uppsats, eftersom jag ville förbättra mina färdigheter inom R och GIS och därmed bli bättre rustade för en doktorsexamen i framtiden. Jag älskar mitt ämne eftersom jag är mycket intresserad av ornitologi, särskilt rovfåglar. Jag vill utveckla nya och spännande metoder och sätt att förbättra bevarandeinsatserna för dessa och undersöka hur vi människor påverkar ekosystem.