Oskar studerar nattfjärilars ekologi

Senast ändrad: 09 januari 2023
Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar i labbet. Foto.

Kan nattfjärilar använda sig av kraftledningsgator i skogen som livsmiljö? Det vill Oskar Lövbom ta reda på i sitt examensarbete på Vilt, fisk och miljö.

Berätta om dig själv!

Mitt namn är Oskar Lövbom, jag är 24 år gammal och jag kommer ursprungligen från Sundsvall men har bott i Umeå i 4 år.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Mitt exjobb handlar om nattfjärilars ekologi och om de kan använda sig av kraftledningsgator i skogen som livsmiljö. Detta då några tidigare studier visat att både dagfjärilar och vilda bin lever i kraftledningsgator.

Varför valde du det ämnet?

Mitt favoritområde inom ekologin är ekosystemtjänster, de tjänster som naturens ekosystem ger oss människor, där jag framför allt gillar pollinering och pollinerade insekter och det är därför jag valde att kolla på just nattfjärilar, då de är relativt underrepresenterade bland pollinatörer.