Dokumentation

Senast ändrad: 27 april 2023

  Rapport från Mångfaldskonferensen 2008: Vägar till mångfald / Report from Ways to Diversity

Pdf-file, 4 MB.

 

 Uppsala slott 7-9 oktober 2008

Tuesday 7 october Presentations in English
J-O Helldin (Swedish Biodiversity Centre, CBM) 
Andreas Seiler (Swedish Agricultural University, SLU)

 Conference opening session. Presentation of the research programme Include >

Andreas Seiler, SLU

 Identifying and prioritizing needs to mitigate the barrier effect of infrastructure

Grzegorz Mikusinski, SLU

 Focal species for transport infrastructure planning – from concept to practical implementation

Edgar van der Grift, Alterra, NL

 Wildlife passages – How to evaluate their effectiveness?

J-O Helldin, SLU

 Combining limit values for the impact of infrastructure on humans and wildlife

Lennart Folkeson, VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)

 Better treatment of cumulative effects in EIA/SEA

Anders Wästfelt, Stockholm University

No show

Per Angelstam, SLU

 Towards sustainable transport infrastructures: the landscape concept as tool to include ecological and cultural values in planning.

Sofia Jönsson and Marianne Lindström, Kalmar University

 Methods for measuring perceived qualities in the landscape - from quantitative to qualitative reserach

Hans Antonson, VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)

 Landscape in EIA – A case study of the new N-S highway link in Stockholm

Per Angelstam, SLU

 Assessing functionality of ecological infrastructures: the need for regional spatial planning, but by whom?

Karolina Isaksson, KTH (Royal Institute of Technology)

 Generating transformative power in an inert planning system: reflections on implementation gaps, structural resistance and strategy making

Olav Strand, Norwegian Institute for Nature Research, (NINA)

 Landscape fragmentation in Norway – wild reindeer as an example

Ewa Kaczmarczyk, Center of European Union Transport Projects, Polen

 On the Way to Harmony – overview of Polish situation

Malgorzata Blicharska / Per Angelstam, SLU

 Towards sustainable landscapes: planning processes for transport and ecological infrastructures in NE Poland

 

Wednesday 8 october

 

Presentations in English/Swedish

Panel discussion (swedish) Transport infrastructure and the natural-cultural landscape - a challenge for society.
Bjørn Iuell, Statens Vegvesen, Norway  Summary from the scientific conference
Lasse Bengtsson  Information about the excursion
J-O Helldin  Excursion: Nature and culture along the E4 Uppsala-Mehedeby motorway
Ann-Mari Westerlindh, Michael Frisk, RAÄ (swedish)  Kulturmiljön och dragningen av ny E4 förbi Uppsala – underlag för reflektion och diskussion vid konferensen ”Vägar till mångfald”
 

Torsdag 9 oktober

 

Presentationer på Svenska

Mats Lindqvist, vägverket  Inledning
Andreas Seiler, SLU  Vad är landskapsfragmentering och hur kan man mäta det?
Grzegorz Mikusinski, SLU  Arter som hjälpmedel i planering av transportinfrastruktur på landskapsnivå
Görgen Göransson, Högskolan i Kalmar  Habitatmodellering - något vi praktiskt kan använda vid vägmplanering?
Andreas Seiler, SLU  Bristanalyser och konflikter mellan vägar och vilt
Johan Törnblom, SLU  TerrAkvatisk bristanalys för hållbara landskap
Marianne Lindström, Högskolan i Kalmar  Tyck till om E18 - fastighetsägares attityder till landskapsvärden
Karolina Isaksson, KTH  Att planera med landskapsperspektiv - reflektioner kring aktuella planeringsmetoder
Marianne Lindström, Högskolan i Kalmar  Hur når vi ett hållbart landskap?
Lennart Folkesson, VTI och Martin Ljungström, SWECO Infrastructure  Diskussionsseminarium: Kumulativa effekter
 Diskussionsanteckningar
Karolina Isaksson, KTH och Marie Jakobi, Atkins Sverige AB  Diskussionsseminarium: Det svårförändrade planeringssystemet
 Diskussionsanteckningar
Sofia Gylje, ArtDatabanken och Tommy Lennartsson, CBM  Diskussionsseminarium: Infrastrukturens biotoper
 Seminariesammanfattning
 Diskussionsanteckningar

Kontaktinformation